Dlaczego poszukujemy Archiwum ZETu

„Zet”, który formalnie zawiązał się podczas zjazdu założycielskiego w roku następnym, stał się jedną z najważniejszych organizacji konspiracyjnych działających na terenie wszystkich trzech zaborów i ukierunkowaną na wychowanie pokolenia, które skutecznie sięgnie po niepodległość.

Edukacja

Chcemy uczyć młodzież szkolną odkrywania kart historii i badania przeszłości.

Pamięć

W Archiwum ZETu znajdują się dokumenty, które mogą przybliżyć nam czas odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziedzictwo

Osoby działające w ZET-cie miały wpływ na odrodzoną Polskę. Poznajmy ich historię i zasługi.

O projekcie

W roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, niepodległości wywalczonej także wysiłkiem i ofiarą ludzi przez „Zet” do walki i ofiary wychowanych, będziemy szukać archiwum Związku Młodzieży Polskiej „Zet” właśnie w Pałacu Staszica. W projekcie weźmie udział młodzież z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni i Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie. Merytoryczną i organizacyjną stroną przedsięwzięcia zajmą się Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego oraz Stowarzyszenie In gremio. Współorganizatorami będą: Archiwum Polskiej Akademii Nauk i zarządca budynku Pałacu Staszica oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Działania

Wyjazd do Warszawy

Już we wrześniu 2018 roku uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni udadzą się do Warszawy w celu poszukiwania Archiwum ZETu. Przewodnikami po nieodkrytych dotąd kartami historii będą…

Wywiad opublikowany w „Tajemnicach Historii”

Grupa entuzjastów historii próbuje odnaleźć zaginione w czasie wojny dokumenty jednej z najważniejszych polskich konspiracji, której tradycje sięgają czasów zaborów. Z WALDEMAREM STOPCZYŃSKIM ROZMAWIA SEBASTIAN PAWLINA Waldemar Stopczyński, nauczyciel języka polskiego i wychowawca, prezes Stowarzyszenia Czytaj dalej…

Skontaktuj się z nami

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

Stowarzyszenie In gremio

Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego

Dane teleadresowe

ul. Strażacka 15

81-616 Gdynia

mail: ingremio@razem.pl

tel: 58 624 05 09