W roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, niepodległości wywalczonej także wysiłkiem i ofiarą ludzi przez „Zet” do walki i ofiary wychowanych, będziemy szukać archiwum Związku Młodzieży Polskiej „Zet” właśnie w Pałacu Staszica. W projekcie weźmie udział młodzież z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni i Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie. Merytoryczną i organizacyjną stroną przedsięwzięcia zajmą się Stowarzyszenie imienia Bolesława Srockiego oraz Stowarzyszenie In gremio. Współorganizatorami będą: Archiwum Polskiej Akademii Nauk i zarządca budynku Pałacu Staszica oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.