Wywiad opublikowany w „Tajemnicach Historii”

Grupa entuzjastów historii próbuje odnaleźć zaginione w czasie wojny dokumenty jednej z najważniejszych polskich konspiracji, której tradycje sięgają czasów zaborów. Z WALDEMAREM STOPCZYŃSKIM ROZMAWIA SEBASTIAN PAWLINA Waldemar Stopczyński, nauczyciel języka polskiego i wychowawca, prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego, Nauczyciel Pomorza 2013, autor książki „W kręgu Bolesława Srockiego”, współautor projektu internetowego Czytaj dalej…